www.szpital-nisko.pl

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Izbie Przyjęć. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Poradni Endokrynologicznej. więcej

Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora SPZZOZ w Nisku z dnia 08.02.2019 r.
w sprawie ograniczenia odwiedzin. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Pediatrycznym. więcej

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
świadczeń zdrowotnych dotyczących procedur medycznych z zakresu ortopedii ze szczególnym uwzględnieniem artroskopii rekonstrukcyjnych w Oddziale Ortopedycznym. więcej