www.szpital-nisko.pl

Podziękowania dla Stanisława Krasnego
Szanowny Panie Dyrektorze! więcej

Podziękowania dla Pana Stanisława Krasnego Dyrektora SPZZOZ w Nisku
Z dniem 31 marca 2015 r. Pan Stanisław Krasny przestał pełnić funkcję dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku. więcej

Ogłoszenie o konkursie
W dniu 30 marca 2015 r. zostało opublikowane w gazecie Rzeczpospolita ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora SPZZOZ w Nisku o następującej treści: więcej

projekt: Bitartis