www.szpital-nisko.pl
KOMUNIKAT
Dyrektora SPZZOZ w Nisku

Informuję o dostępności do świadczeń medycznych w oddziałach, poradniach oraz pracowniach diagnostycznych naszego szpitala na dzień 01.07.2020r. wg. poniższego zestawienia. Jednocześnie wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej, w nadchodzących dniach, przed skorzystaniem z świadczeń medycznych, proszę o sprawdzenie aktualnych informacji o dostępności na naszej stronie internetowej www.szpital-nisko.pl w zakładce harmonogram przyjęć.

Oddziały Szpitalne:
- przyjęcia planowe i w trybie nagłym (z czasowym wyłączeniem części Oddziału Wewnętrznego I – może wystąpić wydłużenie czasu oczekiwania na hospitalizację).

Fizjoterapia:
- Pracownia Fizjoterapii w Nisku;
- Pracownia Fizjoterapii w Rudniku nad Sanem
wykonują zabiegi fizjoterapii wg harmonogramu.

Diagnostyka ambulatoryjna i obrazowa:
- diagnostyka laboratoryjna - pełny zakres diagnostyki dostępny również dla pacjentów spoza Szpitala;
- pracownia RTG w budynku szpitala - pełna diagnostyka obrazowa;
- pracownia RTG w budynku przychodni - pełna diagnostyka obrazowa;
- pracownia USG - pełna diagnostyka obrazowa;
- pracownia tomografii komputerowej - pełna diagnostyka obrazowa;
- pracownia endoskopii - badania wykonywane wyłącznie dla pacjentów w trakcie hospitalizacji.