www.szpital-nisko.pl
KOMUNIKAT
Dyrektora SPZZOZ w Nisku
z dnia 1 kwietnia 2020 r.


Informuję o dostępności do świadczeń medycznych w oddziałach, poradniach oraz pracowniach diagnostycznych naszego szpitala na dzień 1.04.2020r. wg. poniższego zestawienia. Jednocześnie wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej, w nadchodzących dniach, przed skorzystaniem z świadczeń medycznych, proszę o sprawdzenie aktualnych informacji o dostępności na naszej stronie internetowej www.szpital-nisko.pl w zakładce harmonogram przyjęć.

Oddziały Szpitalne:
- oddział chorób wewnętrznych – przyjęcia w trybie nagłym w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
- oddział chirurgiczny – przyjęcia w trybie nagłym w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
- oddział ortopedii i traumatologii – przyjęcia w trybie nagłym w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
- oddział ginekologiczno-położniczy – przyjęcia w trybie nagłym w stanach zagrożenia zdrowia i życia; przyjęcia kobiet w ciąży oraz w okresie porodu,
- oddział neonatologii – przyjęcia pacjentów z porodów,
- oddział pediatrii – przyjęcia w trybie nagłym w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
- oddział intensywnej terapii – przyjęcia w trybie nagłym w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Fizjoterapia:
- Pracownia Fizjoterapii w Nisku – zabiegi wstrzymane do odwołania,
- Pracownia Fizjoterapii w Rudniku nad Sanem – zabiegi wstrzymane do odwołania.

Diagnostyka Ambulatoryjna:
- diagnostyka laboratoryjna – przyjęcia  wyłącznie z skierowaniem „CITO”,
- pracownia RTG w budynku szpitala – badania wykonywane wyłącznie dla pacjentów w trakcie hospitalizacji,
- pracownia RTG w budynku przychodni – badania wykonywane wyłącznie z skierowaniem „CITO”,
- pracownia USG – badania wykonywane wyłącznie dla pacjentów w trakcie hospitalizacji,
- pracownia tomografii komputerowej – badania wykonywane wyłącznie dla pacjentów w trakcie hospitalizacji,
- pracownia endoskopii – badania wykonywane wyłącznie dla pacjentów w trakcie hospitalizacji.