www.szpital-nisko.pl
SPZZOZ wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@szpital-nisko.pl lub telefonicznie pod nr 15 841 67 85.