www.szpital-nisko.pl

Kadra zarządzająca


Paweł Błasiak - Dyrektor

Kieruje działalnością szpitala i reprezentuje go na zewnątrz.

 


lek. Stanisław Grzybowski - Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

Sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją świadczeń zdrowotnych i przestrzeganiem stanu sanitarno-epidemiologicznego w zakładzie.Roman Ryznar - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych.

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych jest bezpośrednim przełożonym pracowników Działu ekonomiczno-administracyjnego.
Organizuje, koordynuje prace oraz pełni nadzór nad pracownikami i komórkami organizacyjnymi Zakładu odpowiedzialnymi za: administrację, analizę i controling finansowy, działalność informatyczną, zamówienia publiczne i zaopatrzenie oraz gospodarkę Zakładu w zakresie właściwego utrzymania i zarządzania mieniem. Pełni obowiązki Koordynatora Kontroli Zarządczej.
We współpracy z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa i Głównego Księgowego koordynuje rozliczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia, przygotowanie ofert współpracy z kontrahentami i ofert dla Narodowego Funduszu Zdrowia.


Elżbieta Różańska - Główna Księgowa 

Sprawuje nadzór nad gospodarką finansową zakładu.