www.szpital-nisko.pl

Organizacje związkowe

Przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku działają cztery zakładowe organizacje związkowe.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
  przewodnicząca Komisji Zakładowej
  z-ca przewodniczącego
  członkowie
Małgorzata Nieznalska
Grażyna Gielarowiec
Krystyna Dudzic
Andrzej Fronc
Bożena Jeż
Maria Łój
Teresa RusieckaOgólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
  przewodnicząca Zarządu
  wiceprzewodnicząca
  wiceprzewodnicząca
  sekretarz
  skarbnik
  członek
  członek
Ewa Siembida
Halina Górecka
Danuta Sobiło
Dorota Małek
Maria Sobolewska
Iwona Szkutnicka
Teresa KaniaZwiązek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia Sekcji Technicznej
  przewodniczący Zarządu
  z-ca przewodniczącego
  członkowieSławomir Kata
Wiesław Wolicki
Mariusz Tofilski
Jan Wolicki
Zdzisław Fluda
Paweł Młynarski
Henryk TomeckiZwiązek Zawodowy Pracowników SPZOZ w Nisku
  przewodnicząca Zarządu
  z-ca przewodniczącego
  sekretarz
  skarbnik 
  członkowie
Jadwiga Bielecka
Sylwia Kotylak
Janusz Szewc
Dorota Sztaba
Mieczysław Chowaniec
Henryk Skrzypek
Adam Socha