www.szpital-nisko.pl

 

S T A T U T

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

nadany uchwałą NR XXI/108/2016 Rady Powiatu Niżańskiego z 22 marca 2016 r.

Do pobrania:

Statut

Uchwała Nr XLIII/253/2017 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu SPZZOZ w Nisku