www.szpital-nisko.pl

17.11.2014

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń z zakresu
badań diagnostycznych
i konsultacji specjalistycznych w pakietach
1. Badania laboratoryjne
2. Badania mikrobiologiczne z podłożami do posiewów
3.
Badania densytometryczne
4. Rezonans magnetyczny
5.
Badania diagnostyczne w kierunku prątków Kocha
6. Badania EEG
7. Konsultacje specjalistyczne


Ogłoszenie

WARUNKI KONKURSU OFERT
WARUNKI KONKURSU OFERT - POPRAWIONE
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Załącznik nr 3 Oświadczenie
Załącznik nr 4 Projekt umowy
Załącznik nr 4a Projekt umowy konsultacje
Załącznik nr 5 Oświadczenie


Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze oferty
_______________________________________________________________________________________
11.08.2014

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń z zakresu
badań histopatologicznych
i cytologicznych oraz wykonywanie sekcji zwłok


Ogłoszenie

WARUNKI KONKURSU OFERT
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Załącznik nr 3 Oświadczenie
Załącznik nr 4 Projekt umowy


2014.08.14
Wyjaśnienie:

Materiał do badań pobiera personel Zamawiającego.


Ogłoszenie o wyborze oferty