www.szpital-nisko.pl
Z przyczyn niezależnych jadłospis może ulec zmianie.