www.szpital-nisko.pl

Zakończenie projektu
W dniu 30 stycznia 2015 roku została zakończona realizacja projektu „Kompleksowa informatyzacja SPZZOZ w Nisku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej(PSIM)” więcej

Rejestracja do poradni neonatologicznej

Konkurs ofert
na udzielanie świadczeń z zakresu badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych więcej

projekt: Bitartis