www.szpital-nisko.pl

Informacja - neurologia

KONKURSY OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Uruchomienie rejestracji internetowej do przychodni specjalistycznych.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku jest partnerem projektu p.n. Podkarpacki System Informacji Medycznej więcej

Praca dla lekarzy chirurgów i chirurgów onkologicznych